Viện Đào tạo Nhân lực Ngân hàng Việt Nam

Hình ảnh và khối văn bản Odoo

Về chúng tôi

Thành lập vào năm 2010, VietnamBankers là tên viết tắt của Viện Đào tao Nhân lực ngân hàng Việt Nam – Thành viên danh dự của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. VietnamBankers luôn chứng tỏ vai trò người tiên phong và dẫn dắt sự thay đổi, hình thức đào tạo, thực hành và kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

5 LÝ DO CHỌN

VIETNAMBANKERS

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột
Odoo - Mẫu 3 cho ba cột
Odoo - Mẫu 3 cho ba cột
Odoo - Mẫu 3 cho ba cột
Odoo - Mẫu 3 cho ba cột

Tin tức mới nhất